PROGRAMACIONS DIDÀCTIQUES PER COMPETÈNCIES: EINES I ACCIONS ALS CONSERVATORIS I ESCOLES DE MÚSICA

Docent: Ana Vernia
Dates: 10,16 i 24 març, de 9:30 a 13:30
Hores: 12h online i 3h de treball asincrònic
A qui va dirigit: Equips directius dels centres socis de l’ACCat

DESCRIPCIÓ I CONTINGUTS DEL CURS

La Formació Musical tant en Conservatoris com a Escoles de Música, s’està adaptant a el marc europeu en matèria d’aprenentatge, per això no és d’estranyar que ja les administracions i institucions responsables, es preocupin per tenir un marc comú pel que fa a formació i educació, per tant aprendre i ensenyar per competències no és ús exclusiu ni de les universitats ni d’altres nivells educatius.

Segons Le Boterf (2001) expert en Enginyeria i Recursos Humans, Competència és la capacitat de mobilitzar i aplicar correctament en un entorn laboral determinats recursos propis (habilitats, coneixements i actituds) i recursos de l’entorn per produir un resultat definit. Segons aquesta definició la Competència implica capacitat pròpia (habilitats) però inclou la capacitat de mobilitzar-la, a més de mobilitzar els recursos de l’entorn, el que suposa una adaptació a cada situació, dotant al concepte de més complexitat.

En el marc Europeu s’han definit les Competències bàsiques, aplicables a tota la formació, sense tenir en compte les especificitats de les àrees o matèries curriculars així com els ensenyaments especials, entre les quals es troba la Música, per això és necessari definir les Competència clau o bàsiques en Música que s’hauran de relacionar amb les competències bàsiques per tenir una major significativitat i qualitat en educació, atenent a la diversitat de formació i ocupabilitat.

Els conservatoris i escoles de música comparteixen un alumnat comú a Educació Primària i Secundària, i en alguns casos també Educació infantil, on les Competències Bàsiques són presents en totes les seves matèries o assignatures, per tant, duplicar continguts significa carregar a l’estudiant de treball poc significatiu al mateix temps que es perd temps i esforç, així, atendre l’estudiant de Música és dotar-lo d’aquelles Competències necessàries per a la seva formació, per suposat, que tinguin una relació directa o indirecta amb les Competència Bàsiques però centrant la seva formació i educació en les competències Bàsica en Música que tot discent hauria d’adquirir al finalitzar la seva formació, depenent del nivell i àmbit de la mateixa. I tot docent hauria de conèixer, per poder implementar.

Formadora

Ana Mercè Vèrnia Carrasco

Professora a la Universitat Jaume I. Doctora per la Universitat de Barcelona. Llicenciada en Trompeta pel Conservatori Superior Municipal de Música de Barcelona. Diploma de Postgrau en Relacions Culturals Internacionals. Màster Internacional en Comunicació i Educació. i Màster en Noves Tecnologies de la Comunicació i Informació aplicades a l’Educació Musical. Bachelor en Dalcroze. Becada per l’Acadèmia de la Llengua València en un projecte per a la transcripció de repertori popular. Coordinadora del projecte EMA (Educació Musical per a adults). Coordinadora del projecte “Músiques per a la vida”. Premi d’investigació sobre l’Alzheimer i música. Presidenta de la SEM-EE (Societat per a l’Educació Musical de l’Estat Espanyol). Directora de la Revista ARTSEDUCA. Autora de diversos llibres de didàctica i pedagogia. Programacions per competències.

Inscripció

El termini ha finalitzat